Davide Lion II pull & backplate - antique bronze - Custom Door Hardware

millimeters

inches